!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

Föreningen

Brf Stockholmshus nr10 Org nr. 702002-1734

Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett betryggande sätt.

Föreningsstämman (årsmötet) hålls en gång per år. Då väljs en styrelse som består av 3-7 ledamöter och 3-7 suppleanter.

På anslagstavlan i trapphuset finns namnen på ordförande, vicevärd, sekreterare, samt till övriga ledamöter och suppleanter som ingår i styrelsen.