!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering/Ombyggnation

Som bostadsrättsinnehavare har du både rättigheter och skyldigheter vad  beträffar att underhålla och renovera din bostad. För att göra mer omfattande ombyggnadsarbeten krävs styrelsens godkännande.

I vissa fall krävs även bygglov. Exempel på åtgärder som kräver styrelsens godkännande är rivning av vägg vilket medför ändring av planlösning, Ingrepp i t.ex avlopp och vattenledningar eller elledningar som är en del av föreningens ansvarsområde.

Vid byte av blandare så skall vattnet stängas av nere i källaren. Att bara stänga av med ballofixen är inte fullgott. Se till att de som utför el och vatten relaterade arbeten har rätt behörigheter och kunskaper.

Exempel som kan kräva bygglov är rivning av bärande konstruktion eller att t.ex flytta ett våtutrymme.

För att få ett godkännande av styrelsen krävs att ett avtal skrivs på av båda parter.

Att genomföra en icke godkänd ombyggnation kan leda till ersättningsskyldighet eller skyldighet att återställa bostaden. Kontakta vice värden för mer information vid osäkerhet. Se sidan Kontakt