!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historia

När andra världskriget var slut byggdes Årsta ut i stor hast. Planerna var gjorda under 30-talet men sedan kom ju ett världskrig emellan. Vi tillhör ju Riksbyggesfären och med vår grannförening Stockholmshus 9 utgör vi en betydande del av området kring Årsta centrum.

Som du kanske har märkt var man 1945 noga med att inte göra om marken där husen byggdes mer än nödvändigt. Vi har i vår mark åtskilliga tallar som har en lång historia före vår förening. Arkitekten till förening 9 och 10 ritade in en lägenhet till sig i vårt hus vid Årstavägen, något som sällan hände senare eller händer nu.

Naturligtvis var det nära till speceriaffär, mjölkaffär och köttaffär. Vi hade vår egen värmecentral, med kol som bränsle. Under sent 40-tal och 50-talet växte många barn upp i vår förening, ryktet säger att man spolade isbana där vår lekplats ligger på vintern och att många snö och isbollar kastades där.

Själv visste jag intet om Bostadsrätt innan jag började jobba i mitten av sjuttiotalet, men jag tror att intresset och värdet av en bostadsrätt var inte så starkt som idag under sextiotalet. Styrelsen har säkert under hela vår förenings tid arbetat mot det bästa man visste, att hålla månadsavgiften så låg som möjligt var för många föreningar en ledstjärna däribland vår. Vid slutet av åttiotalet när föreningen var över 45 år och medelålders med människors mått kom den stora förändringen. Antalet problem med avloppsstammar och annat som nu var gammalt och utslitet ökade och hur skulle man få råd att renovera samtidigt som medlemmarna skulle ha råd att bo kvar? Stora insatser gjordes när stambyte med mera genomfördes i föreningen, efter detta har man bytt sådant som värmekulvertar, balkonger, satt in isolerfönster och nya elstammar sätts nu in efter mer än 60 år. Det marknadsvärde en lägenhet betingar har gått upp och ned hela tiden, delvis oavsett hur skicket på hus och dess ekonomi varit. För er som flyttat in från mitten av nittiotal eller senare har värdet nästan alltid stigit, men att det alltid skulle vara så kan vi nog inte tro 2008. Vi som bor här har ett ansvar att behålla och förbättra skicket på vår förening och vår mark oavsett marknadsvärde. Naturligtvis har vi som utgör styrelsen ett större ansvar men alla medlemmar har ett ansvar när man köper en del av föreningen.

Författat av: Börje Gustavsson, Ordförande 2003-2014