!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Odlingslådor

Odlingslådor
Vi har inom föreningen ett antal odlingslådor utplacerade på vår mark, som föreningsmedlemmar kan få disponera. Kontakta Bengt Lundgren på hans mail bengt.lundgren@stockholmshus10.se om ni är intresserade

Odlingslådorna som har måtten 80*120cm är tänkta att fungera som mini-kolonilotter för de medlemmar som vill odla i närheten av sin bostad.

Det finns totalt 21 st lådor placerade. Styrelsen har försökt hitta platser som är soliga, inte ligger alltför långt från en vattenkran och inte för nära en bilväg.

Avtal
De medlemmar som får tillgång till en låda får skriva på ett avtal där man förbinder sig att sköta om lådan, som ska ge ett välvårdat intryck samt förhoppningsvis sprida lite glädje och fägring till vårt område. Trädgårdsredskap ska tas hem för förvaring. Trädgårdsavfall läggs vid avsett ställe nere vid parkeringen vid Rämensvägen 33.

Om förhinder att bruka lådan skulle uppstå, bör du snarast meddela detta till ansvarig.

Från och med i år 2015 kommer ingen hyra att tas ut!