!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Information om spolning av avloppsstammar

Information gällande spolning av stammar

 

Samtliga avsloppsstammar ska spolas av MASAB 

Arbetet kommer att påbörjas 14/5-18 

Avisering sker genom MASAB försorg. Följ dessa anvisningar och se till att tillträde lämnas till respektive lägenhet enligt aviseringen så att arbetet kan genomföras utan fördröjningar. 

Lämnas inte tillträde kan extra kostnad för detta att debiteras aktuell lägenhetsinnehavare.